9-А клас
Понеділок 15 листопада 9-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Українська література

Провідні проблеми і мотиви поеми “Енеїда”. Втілення в образах поеми волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей.

Опрацювати презентацію (31-39 слайд). 

2.

Географія

Сільське господарство світу.

Відеоконференція Zoom. Початок o 09.25 год.

Опрацювати §11. Виконати завд. 4 (с.64). Роботи прикріпити у Classroom до 18 год.

3.

Українська мова

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год. Підготувати творче завдання.

4.

Алгебра

Системи лінійних нерівностей з однією змінною.

Відеоконференція Zoom. Початок o 11.25 год.

Опрацювати §7. Виконати №231, 234, 236.

5.

Англійська мова

Національні парки світу.

Відеоконференція Zoom. Початок о 12.30 год.

Впр.4, с.275, 276 (прочитати та перекласти), впр.4, с.59 (заповнити пропуски).

6.

Зарубіжна література

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі “Паломництво Чайльд Гарольда”.

Прочитати і переказувати с.63.

7. 

Інформатика

Абсолютні, відносні і мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Опрацювати презентацію.


Вівторок 16 листопада 9-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Фізика

Лабораторна робота №4 “Дослідження заломлення світла”.

Повторити §12. Виконати лабораторну роботу, скориставшись покликанням https://www.youtube. Інструкція до виконання л.р. буде розміщена у Classroom о 8.30 год. Роботи прикріпити о 9.15 год.

2.

Геометрія

Самостійна робота.

Виконати завдання, які будуть розміщені у Classroom о 9.25 год. Прикріпити до 13 год.

3.

Біологія

Ядро, його структурна організація та функції.

Відеоконференція Zoom. Початок o 10.25 год. Опрацювати §14.

4.

Історія України

Освіта, наука, музика і театр на українських землях кінця ХVІІІ - І пол. ХІХ ст.

Відеоконференція Zoom. Початок о 11.30 год.

Опрацювати §11.

5.

Фізична культура

Розвиток гнучкості засобом виконання шпагатів і напівшпагатів.

Стрибки на скакалці.

6.

Українська мова

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Відеоконференція Zoom. Початок о 13.20 год. Роботу прикріпити у Classroom до 16 год 16.11.

7.

Українська література

“Енеїда” як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів. Особливості жанру.

Відеоконференція Zoom. Початок о 14.15 год. Виконати тести, відкривши посилання join.naurok.ua до 16.11, до 20 год. Код доступу 5489600.


Середа 17 листопада 9-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Фізика

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Опрацювати §13. Переглянути відео за покликанням https://www.youtube. Виконати вправу 13 (2-4).

2.

Хімія

Поняття про якісні реакції. Виявлення йонів у розчинах. Лабораторний дослід №7-9.

Відеоконференція Zoom. Початок о 9.30 год.

Опрацювати §12. Виконати №91, 92.

3.

Алгебра

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.

Відеоконференція Zoom. Початок o 10.25 год. Повторити §7. Виконати №242, 244, 248.

4.

Українська мова

Синонімічність та антонімічність сполучників сурядності.

Виписати із творів І.Котляревського 5 складносурядних речень. 

5.

Всесвітня історія

Німеччина та Італія.

Відеоконференція Zoom. Початок о 12.30 год.

Опрацювати §9.

6.

Українська література

Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” -- перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя.

Опрацювати матеріал підручника (с.102). Прочитати драму (с.102-111).

7.

Правознавство

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

Опрацювати §9. Виконати завдання практичної роботи письмово і прикріпити в Classroom.


Четвер 18 листопада 9-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Географія

Рослинництво світу. Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, які вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах.

Відеоконференція Zoom. Початок o 08.30 год.

Опрацювати §12. Виконати практичну роботу і прикріпити у Classroom до 18 год.

2.

Біологія

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Відеоконференція Zoom. Початок o 09.25 год. Опрацювати §15.


3.

Геометрія

Контрольна робота.

Виконати завдання контрольної роботи, які будуть розміщені у Classroom о 10.25 год. Роботу прикріпити до 11.10 год.

4.

Англійська мова

Цікаві місця довкола світу. Позакласне читання.

С.198, 199 (прочитати та перекласти текст), с.201, впр.6 (вибрати відповідні вирази із запропонованих a,b,c, щоб доповнити речення).

5.

Фізична культура

Удосконалення акробатичної комбінації з вивчених елементів, опорний стрибок через козел.

Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики.

6.

Зарубіжна література

Розвиток мовлення (усно). Герой і автор: схожість і відмінність у поемі “Мазепа”.

Скласти порівняльну характеристику автора і героя поеми (письмово).

7.

Українська мова

Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками.

Опрацювати §17. Виконати синтаксичний розбір першого речення вправи 153. Роботу прикріпити у Classroom до 16 год 18.11.

8.

Основи здоров’я

Види рухової активності. Вплив рухової активності на добробут людини.

Опрацювати §6. Переглянути презентацію.П'ятниця 19 листопада 9-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Фізика

Лінзи. Оптична сила лінзи.

Відеоконференція Zoom. Початок о 8.30 год.

Опрацювати §14. Виконати вправу 14 (1-5).

2.

Мистецтво

Експресіонізм у скульптурі та музиці.

Опрацювати підручник с.72. Переглянути відео.

3.

Українська література

Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” -- перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя.

Опрацювати презентацію (1-7 слайд).

4.

Інформатика

Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора.

Відеоконференція Zoom. Початок о 11.30 год. Опрацювати презентацію

5.

Фізична культура

ОРД з техніки виконання опорного стрибка через козел. Облік умінь і навичок з техніки виконання акробатичної комбінації.

Піднімання тулуба з положення лежачи на спині. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики.

6.

Хімія

Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

Виконати практичну роботу за посиланням: Практична робота №1 "Реакції йонного обміну в розчинах електролітів" Роботу прикріпити у Classroom до 15 год 19.11.

7.

Трудове навчання

Технологічний процес виготовлення деталей виробу.

Переглянути презентацію за посиланням. 

Виконати інтерактивну вправу.