10Б

Понеділок 19 вересня 10-Б клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Алгебра

Степенева функція з натуральним і цілим показником.

Відеоконференція Zoom. Початок о 08.30 год. Опрацювати п.2.

2.

Алгебра

Властивості степеневої функції.

Виконати №2.4; 2.8; 2.10; 2.13.

3.

Фізика

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год.

Опрацювати §6 (п.1,2). Виконати вправу 6 (1,2 (1,2,3)).

4.

Англійська мова

Харчування.

Виконати впр.6, c.23 (прочитати та перекласти), впр.7, с.23 (вибрати правильні речення згідно прочитаного), повторити правила вживання злічувальних та незлічувальних іменників (с.24), впр.10, с.24 (письмово) і прикріпити в Classroom.

5.

Історія України

Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. УСС.

Відеоконференція Zoom. Початок о 12.25 год.

Опрацювати §3. Підготувати повідомлення про Українських Січових Стрільців.

6.

Фізична культура

Повторний біг 100 м. Техніка виконання естафетного бігу 4х50. Стрибок у довжину з місця.

Виконати віджимання в упорі лежачи.

7. 

Географія

Природні умови та ресурси Європи.

Відеоконференція Zoom. Початок о 14.15 год.

Опрацювати §5.

8.

Громадянська освіта

Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

Опрацювати §5. Підготувати повідомлення  “Сучасні молодіжні субкультури”.


Вівторок 20 вересня 10-Б клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Технології

Значення символів, притаманних видам ДУМ. 

Відеоконференція Zoom. Початок о 08.30 год.

2.

Фізика

Графіки рівноприскореного руху.

Опрацювати §6 (п.3,4). Виконати вправу 6 (3,4).

3.

Геометрія

Основні поняття стереометрії.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.30 год. Опрацювати п.1.

4.

Геометрія

Аксіоми стереометрії.

Виконати №1.6; 1.8; 1.15.

5.

Українська мова

Орфоепічна норма. Основні правила 

вимовляння голосних і приголосних звуків.

Відеоконференція Zoom. Початок о 12.25 год.

Опрацювати §16,17. Виконати вправи 127, 131.

6.

Українська література

Інсценізація уривків з “Кайдашевої сім’ї”.

Відеоконференція Zoom. Початок о 13.25 год. 

Підготуватися до виразного читання цікавих уривків  повісті.

7.

Інформатика

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Опрацювати презентацію. Переглянути відеофрагмент за посиланням.

8.

Технології

Вибір теми проєкту, постановка проблеми та визначення завдань.

Визначити тему та завдання проєкту, додати матеріали у власну презентацію.


Середа 21 вересня 10-Б клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Англійська мова

Ти те, що ти споживаєш.

Відеоконференція Zoom. Початок о 08.30 год. Виконати впр.12, с.25 (вставити слова). 

2.

Громадянська освіта

Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети.

Відеоконференція Zoom. Початок о 09.30 год.

Опрацювати §6

3.

Біологія

Принципи наукової класифікації організмів. 

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год. Опрацювати §6.

4.

Алгебра

Обернена функція.

Відеоконференція Zoom. Початок о 11.30 год. Опрацювати п.3; 4.

5.

Алгебра

Означення кореня n-го степеня.

Виконати № 3.7 (1;3), 3.11 (1), 4.2; 4.4; 4.6.

6.

Хімія

Ковалентні карбон-карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук. 

Опрацювати §5. Виконати №7,8 (с.22).

7.

Фізична культура

Біг 100 м з низького старту. Техніка виконання  стрибка у довжину з місця.

Виконати стрибки на скакалці.


Четвер 22 вересня 10-Б клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Історія України

Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню.

Виконати завдання практичної роботи, які будуть розміщені в Classroom. Виконану роботу прикріпити в Classroom до 26.09.

2.

Фізика

Розв'язування задач.

Відеоконференція Zoom. Початок о 09.25 год.

Повторити §6. Виконати №9.32; 9.33; 9.35.

3.

Алгебра

Властивості кореня n-го степеня.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.30 год.

4.

Алгебра

Розв'язування вправ.

Опрацювати п.5. Виконати №5.2; 5.8; 5.10; 5.25.

5.

Українська мова

Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка.

Опрацювати §14 і презентацію. Виконати тестові завдання (з 16 до 50 слайдів).

6.

Зарубіжна література

Уславлення людського розуму і винахідливості в поемі “Одіссея” Гомера.

Прочитати с.25,26. Опрацювати запитання с.31. Виконати тести, які будуть розміщені в Classroom, до 17.00 год.


П'ятниця 23 вересня 10-Б клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Геометрія

Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Опрацювати п.2. Виконати № 1.20; 2.10; 2.25. Розв'язки завдань прикріпити у Classroom до 23.09.2022 р., до 20.00 год.

2.

Фізична культура

ЗФП. Техніка виконання бігу на 100 м.

Метання малого м’яча.

Відеоконференція Zoom. Початок о 09.25 год. Вивчити новий комплекс ЗРВ. 

3.

Біологія

Сучасні критерії виду. Лабораторна робота №1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.

Опрацювати §7. Виконати завдання     лабораторної роботи, які будуть розміщені у Classroom о 10.25 год. Роботу прикріпити у Classroom до 18.00 год.

4.

Всесвітня історія

Економічна та політична криза в російській імперії та Австро-Угорщині. Російська революція 1917 року.

Опрацювати §3, зробити короткий конспект з теми.

5.

Захист України (основи медичних знань)

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів - западання язика, нижньої щелепи, слизу, води та відкриття верхніх дихальних шляхів. 

Опрацювати §5. Переглянути відео.

Захист України

Основні засади забезпечення кібербезпеки України. Сучасні інноваційні засоби ведення гібридних війн. 

Опрацювати §2,3.

6.

Хімія

Вуглеводні. Класифікація вуглеводнів. Алкани. Ізомерія і номенклатура.

Відеоконференція Zoom. Початок о 13.30 год.

Опрацювати §7 (с.28-31). Виконати №1-3, с.35.

7.

Українська література

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко).

Основне про життєвий і творчий шлях.

Загальна характеристика творчості.

Опрацювати презентацію. Скласти стислий конспект. Читати роман Панаса Мирного

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (1 і 4 частину).