10A

Понеділок 19 вересня 10-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Англійська мова

Харчування. 

Виконати впр.6, c.23 (прочитати та перекласти), впр.7, с.23 (вибрати правильні речення згідно прочитаного), повторити правила вживання злічувальних та незлічувальних іменників (с.24), впр.10, с.24 (письмово) і прикріпити в Classroom.

2.

Географія

Природні умови та ресурси Європи.

Відеоконференція Zoom. Початок о 09.25 год.

Опрацювати §5.

3.

Історія України

Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. УСС.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год.

Опрацювати §3. Підготувати повідомлення про Українських Січових Стрільців.

4.

Фізика

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

Відеоконференція Zoom. Початок о 11.25 год.

Опрацювати §6 (п.1,2). Виконати вправу 6 (1,2 (1,2,3)).

5.

Математика (геометрія)

Взаємне розміщення прямих у просторі.

Відеоконференція Zoom. Початок о 12.25 год. Повторити §2. Виконати №2.32, 2.34, 2.37. Роботу прикріпити в Classroom до 20.00 год.

6.

Фізична культура

Повторний біг 100 м. Техніка виконання естафетного бігу 4 х 50. Стрибок у довжину з місця.

Виконати віджимання в упорі лежачи.

7.

Громадянська освіта

Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

Опрацювати §5. Підготувати повідомлення “Сучасні молодіжні субкультури”.

8.

Фінансова грамотність/ Англійська мова

Підприємництво/

У колі друзів.

Опрацювати с.25-27 посібника “Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?”/

Підготувати усну розповідь про те, як я проводжу свій вільний час з своїми друзями і надіслати вчителю голосовим повідомленням у приватні повідомлення Viber.


Вівторок 20 вересня 10-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Фізика

Графіки рівноприскореного руху.

Опрацювати §6 (п.3,4). Виконати вправу 6 (3,4).

2.

Математика (алгебра)

Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції.

Відеоконференція Zoom. Початок о 9.25 год. Опрацювати §2. Виконати №2.8, 2.10, 2.14, 2.16.

3.

Технології

Значення символів, притаманних видам ДУМ. 

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.30 год.

4.

Технології

Вибір теми проєкту, постановка проблеми та визначення завдань.

Визначити тему та завдання проєкту, додати матеріали у власну презентацію.

5.

Інформатика

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Опрацювати презентацію. Переглянути відеофрагмент за посиланням.

6.

Українська мова

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

Відеоконференція Zoom. Початок о 13.20 год. Опрацювати §8. Виконати вправу 55.

7.

Українська література

Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізоду повісті “Кайдашева сім'я”.

Відеоконференція Zoom. Початок о 14.15 год. Переказати епізод повісті. Зробити відеозапис і надіслати вчителю в приватні повідомлення Viber до 21.09.


Середа 21 вересня 10-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Українська мова

Форми існування української мови.

Опрацювати §9. Виконати вправу 61. Роботу прикріпити в Classroom 21.09.

2.

Українська література

Колоритні людські характери в повісті.

Відеоконференція Zoom. Початок о 9.25 год. Опрацювати матеріал підручника (с.36-40).

3.

Громадянська освіта

Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год.

Опрацювати §6.

4.

Англійська мова

Ти те, що ти споживаєш.

Відеоконференція Zoom. Початок о 11.25 год. Виконати впр.12, с.25 (вставити слова). 

5.

Хімія

Ковалентні карбон-карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук. 

Опрацювати §5. Виконати №7,8 (с.22).

6.

Біологія

Принципи наукової класифікації організмів. 

Відеоконференція Zoom. Початок о 13.20 год. Опрацювати §6.

7.

Фізична культура

Біг 100 м з низького старту. Техніка виконання стрибка у довжину з місця.

Відеоконференція Google Meet. Початок о 14.15 год. Виконати стрибки на скакалці.


Четвер 22 вересня 10-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Фізика

Розв'язування задач.

Відеоконференція Zoom. Початок о 08.30 год.

Повторити §6. Виконати №9.32; 9.33; 9.35.

2.

Українська мова

Писемна і усна форми літературної мови.

Відеоконференція Zoom. Початок о 9.25 год. Опрацювати §10. Виконати вправу 67. Роботу прикріпити в Classroom 22.09.

3.

Математика (геометрія)

Паралельне проєктування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год. Опрацювати §3. Виконати №3.12, 3.15, 3.17. 

4.

Зарубіжна література

Уславлення людського розуму і винахідливості в поемі “Одіссея” Гомера.

Прочитати с.25,26. Опрацювати запитання с.31. Виконати тести, які будуть розміщені в Classroom, до 17.00 год.

5.

Українська література

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

Написати невеликий твір-роздум “Родина Кайдашів – це типова сім’я чи виняток в українському селі?”. Роботу прикріпити в Classroom 22.09. 

6.

Історія України

Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню.

Виконати завдання практичної роботи, які будуть розміщені в Classroom. Виконану роботу прикріпити в Classroom до 26.09.

7.

Фізична культура

ЗФП. Техніка виконання бігу на 100 м.

Метання малого м’яча.

Вивчити новий комплекс ЗРВ.

8.

Математика/ 

Історія

Елементи прикладної математики/

Хлібозаготівлі - репресивна система вилучення хліба в українців.

Переглянути відео/

Опрацювати статтю.


П'ятниця 23 вересня 10-А клас

з/п

Розклад уроків

Тема уроку

Завдання для самостійного опрацювання

1.

Біологія

Сучасні критерії виду. Лабораторна робота №1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.

Опрацювати §7. Виконати завдання лабораторної роботи, які будуть розміщені у Classroom о 8.30 год. Роботу прикріпити у Classroom до 18.00 год.

2.

Хімія

Вуглеводні. Класифікація вуглеводнів. Алкани. Ізомерія і номенклатура.

Відеоконференція Zoom. Початок о 09.30 год.

Опрацювати §7 (с.28-31). Виконати №1-3, с.35.

3.

Українська мова

Діалекти як історична база літературних мов.

Відеоконференція Zoom. Початок о 10.25 год. Опрацювати §11. Виконати вправу 76 (Б). 

4.

Захист України (основи медичних знань)

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів - западання язика, нижньої щелепи, слизу, води та відкриття верхніх дихальних шляхів. 

Опрацювати §5. Переглянути відео.

Захист України

Основні засади забезпечення кібербезпеки України. Сучасні інноваційні засоби ведення гібридних війн. 

Опрацювати §2,3.

5.

Всесвітня історія

Економічна та політична криза в російській імперії та Австро-Угорщині. Російська революція 1917 року.

Опрацювати §3, зробити короткий конспект з теми.

6.

Українська література

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. “Сміх крізь сльози” як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті.

Опрацювати матеріал підручника (с.40,41). Виписати з повісті 2 епізоди, висловлювання або описи персонажів, створені засобами комічного. Роботу прикріпити в Classroom 23.09.